1. GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Birinet Teknoloji Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “BİRİ” olarak anılacaktır.) uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme’nin BİRİ web sitesi ve mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) tarafından kabul edilmemesi halinde BİRİ’nin sunduğu hizmetlere ve ürünlere Kullanıcı ulaşamaz; hizmetleri ve ürünleri Kullanıcı kullanamaz.

Kullanıcı’nın BİRİ’nin sunduğu hizmetleri kullanması halinde Kullanıcı işbu sözleşmeden doğan koşul ve şartları kabul etmiş olur. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki Kullanıcı sözleşmesinin yerine geçer.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme ‘de aşağıdaki tanımlar geçerlidir.
2.1 Taşıt: İşbu Sözleşme ’de belirtilen koşulları uyulması şartı ile önceden yapılan ve kullanıma sunulan bisiklet sınıfı, ehliyet gerektirmeyen elektrikli scooter tipi araçları ifade eder.

2.2 Hizmetler: BİRİ tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır:
2.2.1 BİRİ mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi
2.2.2 BİRİ taşıtları
2.2.3 BİRİ ile ilgili tüm ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri
2.2.4 BİRİ tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

3. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE TAŞIT KULLANIMI

3.1 Hizmetler’i kullanan Kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu onaylar ve taahhüt eder. Hizmetler’in kullanımı için Kullanıcı’nın kimlik doğrulaması yapmasını isteyebilir. Kullanıcı’nın kimlik doğrulamasını reddetmesi halinde Hizmetler’i kullanamaz.

3.2 Kullanıcı hesap oluştururken BİRİ ile en az bir tane geçerli ödeme şeklinin yanında ad-soyad, adres, cep telefonu numarası ve yaşı gibi kişisel bilgileri paylaşmayı onaylar. Kullanıcı verdiği bilgilerin doğru olduğunun taahhüdünü verir. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlaması halinde, Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın engelleneceğini kabul eder.

3.3 Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan veri ağ erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. BİRİ, Hizmetler’in ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez.

3.4 Kullanıcı, tek bir kişidir. İşbu sözleşmeden doğan tüm koşul ve şartlardan tek başına sorumludur. Kullanıcı’nın bulunduğu bölgedeki bir Taşıt’ı Kullanıcı etkinleştirdiğinde, etkinleştirilen Taşıt sadece Kullanıcı tarafından kullanılır. Kullanıcı etkinleştirilen Taşıt’ı üçüncü bir kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder ve onaylar.

3.5 Kullanıcı, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten Kullanıcı sorumludur.

3.6 Kullanıcı Hizmetler’i kullanırken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7 Kullanıcı, Taşıtlar’ın günün 24 saati hazır bulunmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, Taşıt’ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen alanlarda kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal eden bir davranışta bulunması halinde BİRİ’ye işbu Sözleşme’ de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Taşıt’ın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorunda ve sorumluluğundadır. Kullanıcı, ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.10 Kullanıcı, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.10.1 Taşıt gidonuna ağır eşyalar yerleştirilmez.
3.10.2 Alkol, ilaç uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerinin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanılmaz.
3.10.3 Taşıt, tek kişiliktir; tek kişiden fazla binilmez.
3.10.4 Taşıt yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenilmeli. Taşıt’ın kilitlenmediği durumlarda sürüş bitirilmez ve yolculuk ücreti Kullanıcı’dan tahsil edilmeye devam edilir.
3.10.5 Taşıt’a BİRİ tarafından sağlanan kilitler kullanılmalıdır. Bir başka kilit ile yapılan kilitlemeler kabul edilmez. Sürüş bitirilmemiş sayılır.
3.10.6 Taşıt kullanım alanı içerisinde uygun bir yere park edilir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilemez. İşbu madde aksi bir kilitlenme yapılması halinde tüm sorumluluk Kullanıcı’ya geçer. BİRİ yapılan zararı, ek operasyon maliyetini Kullanıcı’dan talep edebilir. Kullanıcı zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.10.7 Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir.
3.10.8 Kullanıcı, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıtı toprak yol, su kaplı alanlar veya yasaklamış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı bir ödül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.10.9 Taşıt’ın taşıma kapasitesi 100 kilogramdır. Kullanıcı bu limiti aşmayacağını kabul eder.
3.10.10 Taşıtlar üzerinde BİRİ’nin haberi olmadan değişiklik yapılamaz.

3.11 Hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebilecek öngörülebilir veya öngörülemeyecek, bilinebilir veya bilenemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini üstlenmeyi Kullanıcı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.12 Kullanıcı Taşıt kullanımı sırasında ortaya çıkan herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı BİRİ’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, çalışanan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve tapeler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 Kullanıcı, Taşıt’ı teslim aldığı gibi bırakmakla yükümlüdür. Kullanıcı, olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

3.14 Kullanıcı, sürüşe başlamadan önce Taşıt üzerindeki herhangi bir hatayı, arızayı BİRİ’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bildirilmeyen hata veya arızalardan dolayı ortaya çıkabilecek tüm zarar, hukuki durum ve sonuçlardan Kullanıcı sorumludur.

3.15 Kullanıcı, Taşıt’ın ve işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir BİRİ aracını, her zaman, BİRİ’nin özel mülkiyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıt’ın veya herhangi bir BİRİ aracının parçasını, ekipmanını sökemez; üzerine herhangi bir yazı yazamaz, sembol çizemez. Kullanıcı, Taşıt’ı tamir veya tahrip edemez.
Hizmetlerin kullanımı Kullanıcı’ya BİRİ’nin ticari ünvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını BİRİ’nin önceden yazılı olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

3.16 Kullanıcı aşağıdaki kuralların ihlal edilmesinin mülkiyet hakkının ihlal edilmesi olarak bilir ve bu kurallara uyacağını taahhüt eder
3.16.1 Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkı, ticari marka veya diğer müseccel bildiriler kaldırılamaz.
3.16.2 BİRİ tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanım yapılamaz.
3.16.3 Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma yapılamaz.
3.16.4 Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi yapılamaz.

4. ÜCRETLER

4.1 Kullanım esnasında bulunduğunuz şehir, konum, kullanacağınız Taşıt modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde görüntülenecektir. Kullanıcı, Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dahilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar BİRİ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. BİRİ, ücretleri Kullanıcı’dan işbu Sözleşme’de tanımlandığı şekilde, MOKA tüzel kişisi aracılığı ile tahsil eder.

4.2 BİRİ, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve BİRİ’nin her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları oluşturabilir. Promosyon kodları yalnızca mobil uygulama üzerinden kullanılabilir.

4.3 Promosyon kodları:
4.3.1 Planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılır.
4.3.2 BİRİ tarafından açıkça belirtilmedikçe, kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez.
4.3.3 BİRİ tarafından BİRİ’nin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda sebepsiz bile geçersiz kılınabilir.
4.3.4 Kullanımından önce süresi dolabilir.
BİRİ, promosyon kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar.

4.4 Hizmetler’i kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihi ile geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı, BİRİ’ye bildirdiği herhangi bir kredi kartının ya da ön ödemeli kartın BİRİ tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, BİRİ’ye kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, BİRİ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Kullanıcı kredi kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu BİRİ’ye yazılı olarak bildirmeli, sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri BİRİ’ye göndermelidir. Kullanıcı, kart bilgileri ile ilgili tüm değişiklikleri derhal BİRİ’ye bildirmeyi kabul eder.

5. Taşıt’ın her bir kullanımından önce, Kullanıcı işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştireceğini kabul eder:
a) Lastiklerin sağlamlığı,
b-) Tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması,
c-) Taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği
d-) Yeterli şarj gücü
e-) Herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi.
Kullanıcı, maddelerde sayılan güvenlik kontrollerinden birinin yetersiz olduğunu tespit ederse Taşıt’ı kullanmayacağını ve taşıtın arızasını BİRİ’ye bildireceğini kabul eder.

6. Taşıt, GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi bir umuma kapalı bir alana kilitleyerek dahi olsa park edilirse, herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü kişi ya da herhangi başka bir Kullanıcı tarafından hareket ettirilirse veya BİRİ’nin Taşıt’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Geçerli mazeret ileri sürülmedikçe, Kullanıcı ve BİRİ kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluğunun o Taşıt ile yolculuk tamamlamış son kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer BİRİ bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa BİRİ, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü aksiyonu alabilir. Kullanıcı, Taşıt’ın kaybolduğunu ya da çalındığını BİRİ’ye derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, BİRİ’nin veritabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kullanıcı, BİRİ’nin Taşıt’ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve BİRİ hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk içi tehlikenin her zaman mevcut olduğunu Kullanıcı bilir.

8. Kullanıcı, BİRİ’nin herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder.

9. Herhangi bir zamanda ve Kullanıcı’nın rızası dışında, BİRİ, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Kullanıcı’nın Hizmetler’i kullanımını kısıtlayabilir. Kullanıcı, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1 Kullanıcı,
• Adı – Soyadını,
• Doğum Tarihini,
• T.C. Kimlik Numarasını,
• Cep Telefonu Numarasını,
• E-Mail Adresini,
• Adres bilgisini,
kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere BİRİ’ye vermiştir.

10.2 Kullanıcı, BİRİ ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

10.3 BİRİ, Kullanıcı’nın gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar ile sınırlı tutacağını kabul ve taahhüt eder.

10.4 BİRİ, Kullanıcı’nın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

10.5 Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından BİRİ, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. BİRİ’nin yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. Şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

10.6 Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımı ile ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntüsünü ve sesini; BİRİ tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde, tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine Kullanıcı izin verir.

10.7 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebi ile BİRİ’den; fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak ücret veya telif ücreti Kullanıcı takip etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8 BİRİ’nin bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, BİRİ’nin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarını diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğini, bu nedenle BİRİ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını Kullanıcı; kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

11.1 Hizmetler’in kullanımından doğacak tüm riskler, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde Kullanıcı’ya aittir.

11.2 BİRİ meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dahil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir.

11.3 BİRİ’nin makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından, BİRİ sorumlu değildir.

11.4 Yasaların izin verdiği ölçüde ve Kullanıcı’nın Hizmetlerden, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak BİRİ; satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Kullanıcı’nın takdirine bağlıdır.

11.5 Kullanıcı, Hizmetlerden herhangi birini, Taşıt’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Kullanıcı’nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür veya görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin, öngörülemeyeceğinin farkındadır.

11.6 Kullanıcı, Taşıt’ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıt’ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumluluk ile üstlenir.

12. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilaflarda BİRİ’nin ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları, yazışmalarının, e-postların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14. Herhangi bir zamanda, Kullanıcı’nın rızası aranmaksızın BİRİ tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, işbu Sözleşme’yi değiştirebilir veya düzenleyebilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Kullanıcı tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir.

15. İşbu Sözleşme’de yapılan herhangi bir değişiklik BİRİ’nin sahip olduğu web sitesi ve mobil uygulamasında yayınlanacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamada belirtilen ücret ve cezalar, işbu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

16. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

16.1 İşbu Sözleşme içeriğindeki “dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamına gelmektedir.

17. İşbu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve BİRİ adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı,
a. İşbu Sözleşme’yi okuduğunu,
b. Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını,
c. Hukuki ve bağlayıcı etikerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. Taraflar, işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, BİRİ tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı derhal durdurulması gerekmektedir.

19. İşbu Sözleşme’de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden Kullanıcı’ya iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranılması halinde BİRİ, Kullanıcı’dan aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir. BİRİ’nini ceza bedelini aşan zararlara ilişkin talep hakları saklıdır.
a.) Kullanıcı kaynaklı meydana gelecek zararlar: 3000 ₺’ye kadar tamir bedeli,
b.) Çalınma: Taşıt bedeli 5000 ₺’ye kadar,
c.) BİRİ tarafından belirlenen alan dışına park edilmesi ve/veya belirlenen alan dışında kullanımı: 1000 ₺’ye kadar,
d.) BİRİ ile toplu taşıma araçlarına binilmesi: 500₺’ye kadar,
e.) Park kurallarına aykırı park etme: 500₺’ye kadar,
f.) Taşıt’ın BİRİ’ye kaydolunan hesap dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi: 500₺’ye kadar
g.) Azami kiralama sürelerinin aşılması: 500 ₺’ye kadar.
İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum. Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırlandığını kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt’ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıt’ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

18 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğimi, tüm trafik kullarına uyacağımı, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbi Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetler’e erişim ve kullanımım ile bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.